Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. září 2021 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Remiera Toscolano Maderno A.s.d. souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Remiera Toscolano Maderno A.s.d. automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Remiera Toscolano Maderno A.s.d. využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Remiera Toscolano Maderno A.s.d..

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Remiera Toscolano Maderno A.s.d., mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Remiera Toscolano Maderno A.s.d.. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a rodinu webů Remiera Toscolano Maderno A.s.d..

Použití osobních informací

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a k poskytování služeb, o které jste požádali. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a jeho přidružených částí. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Remiera Toscolano Maderno A.s.d. může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Remiera Toscolano Maderno A.s.d. za účelem zjištění, jaké služby Remiera Toscolano Maderno A.s.d. jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Remiera Toscolano Maderno A.s.d., jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Remiera Toscolano Maderno A.s.d. prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Remiera Toscolano Maderno A.s.d. a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Remiera Toscolano Maderno A.s.d. používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Remiera Toscolano Maderno A.s.d., které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Remiera Toscolano Maderno A.s.d. uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Remiera Toscolano Maderno A.s.d. vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Remiera Toscolano Maderno A.s.d. nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Remiera Toscolano Maderno A.s.d. na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation